Mål med kurset: "Bli kjent med egen bil på vanskelige kjøreforhold."

Pris: Gratis for NAF-medlemmer, kr. 100,- for ikke-medlemmer.

Medlemskap kan tegnes på stedet.

Påmelding til Marthe på tlf.: 73 95 73 95 (tast 1 for lokalavdeling) eller på

epost: marthe.barstad@online.no.

Enkel servering.

Begrenset med plasser pga covid-19.

Velkommen :)

NAF Region Midt-Norge