En vellykket dag på øvingsbanen med over femti biler med førere som deltok.

Godt samarbeid med de ansatte på banen og elever fra HINT (sjåførlærerhøyskolen) som hjalp til som instruktører.