Flere hundre var innom oss på glattkjøringsbanen, og ca 120 biler prøvde seg på glattkjøringsbanen. Kjempedag, og bare positivitet å spore! Virkelig en stor suksess og vi i regionen har fått ett flott baneanlegg!!