NAF Sør-Trøndelag ble årets lokalavdeling 2021!

Årets lokalavdeling 2021 ble hedret under landsmøtemiddagen på Geilo 7. mai. Prisen ble delt ut av avtroppende president Fredrick Andersen og nyvalgt president Tor Arne Litlere.

NAF Sør-Trøndelag fremheves for å samarbeide godt med de andre avdelingene i regionen og for å være aktive og flinke på sosiale medier.

Selv i et år med delvis pandemi har NAF Sør-Trøndelag hatt bra aktivitetsnivå, både innen trafikksikkerhet og politisk påvirkning. Avdelingen har en aktiv NAF MC klubb og et godt samarbeid med sitt lokale NAF Senter. Sør-Trøndelag hadde medlemsvekst i 2021 og er en stor avdeling med ca. 26.000 medlemmer. Avdelingen har ryddig økonomi, økonomistyring og rapportering.

Sør-Trøndelag er meget aktive og gode på sosiale medier og øker stadig antall følgere på Facebook og Instagram. Som et eksempel lagde de en video med drone for å synliggjøre trafikkfarlige situasjoner i kryss, denne nådde ut til 73.273 innbyggere. Annonse for «Veiene skriker» aksjonen nådde ut til 191.000 innbyggere.

Avdelingens politiske komité har gjennom året hatt månedlige møter med besøk av blant annet Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Miljøpakken. Avdelingen bruker lokalpressen aktivt og oppnår gode debatter lokalt. De har skrevet flere debatt- og leserinnlegg til Adresseavisen og jobber også for å nå ut i fylkets øvrige lokalaviser.

Lokalavdelingen samarbeider godt med de andre avdelingene i regionen og er pådriver for regionalt samarbeid

.

F.v.: Jan Olav Haarsaker, Magnus Strømdal, Lisbeth Nygård, Bente-Irene Finseth og Vidar Eidem

F.v.: Lisbeth Nygård, Tor Arne Litlere, Bente-Irene Finseth, Fredrick Andersen og Magnus Strømdal.