"Trygge skoleveier må prioriteres av myndighetene. Vi må ta dette på alvor." sier Jan Olav Haarsaker som er styreleder i NAF avd. Sør-Trøndelag. Skoleveier er viktig læringsarena for de mindre trafikanter, og det er problematisk om foreldre mener at skoleveien er utrygg. Da kjører de barna til skolen heller enn å gå eller sykle med dem. Det må være trygt for myke trafikanter rundt skolen.

FLERE GANG- OG SYKKELVEIER FOR BEDRE SIKKERHET.

Viktigste tiltak er flere gang- og sykkelveier for bedre sikkerhet.

I Trøndelag mener de spurte at bedre vintervedlikehold er viktig for gående og syklende. I Trøndelag er det flere som svarer det enn i resten av landet. "Samferdselspolitikerne våre må ta til seg at innsats rettet mot bedre vintervedlikehold er et større savn her enn mange steder ellers i landet, fortsetter Jan Olav Haarsaker. Til sammen viser denne undersøkelsen tydelig at det må legges mer innsats i å skille gående og syklende fra biltrafikken."

Fakta om trygghet på veier for myke trafikanter:

31% av foreldre mener skoleveien er utrygge

20% av voksne uten barn i huset mener det samme

47% mener det må flere gang- og sykkelveier til for å bedre sikkerheten

24% i Trøndelag mener trafikksikkerheten for myke trafikanter er god nok der de bor.