Trafikksikkerhet i Øyregionen.

- Presentasjon av NAF avd. Sør-Trøndelag

- Spesielle utfordringer i Øyregionen

- Trygg skolevei

- Ungdom

- Hva kan NAF bidra med?