Ved oppstart kl. 10.00, telte vi i alt 32 engasjerte NAF tillitsvalgte. Dagen gikk med til å se på hva som var gjort i 2013, og store planer ble lagt for 2014. Vi avsluttet en vellykket dag med felles middag kl. 17.30.