Ikke overraskende har trafikantene som bruker hverdagsreiser i Trøndelag to klare prioriterte mål:

1. Bedre kollektivtransport og

2. Bedre vedlikehold av veinett.

Styreleder Jan Olav Haarsaker i NAF avd. Sør-Trøndelag uttaler at det må brukes "gulrot ikke pisk", bedre postive tilbud fremfor ytterligere restriksjoner f.eks. hyppigere avganger og helst redusert pris. Haarsaker fortsetter: det viktigste er å få et kollektivtilbud som passer godt til folks hverdagsreiser som:

a) et godt nok kollektivtilbud i byene

b) et bedre kollektivtilbud i distriktene inklusiv tilrettelegging for bruk av EL-biler utenfor bystrøk.

Undersøkelsen viser at 65% bruker bil til daglige gjøremål, og 2 av 5 mener at miljøhensyn er så viktig at de er positive til å bruke mer tid.

Fakta om hverdagsreiser i Trøndelag:

- 79% eier bil

- 54% bruker bil til og fra skole og jobb

- 77% bruker bil til ærend/handling

- 56% bruker bil til fritidsaktiviteter

- 62% kunne tenke seg å reise mer kollektivt om tilbudet ble bedre

- 38% er enig i at reisen kan ta lengre tid dersom den er miljøvennlig

 

Undersøkelsen ble gjennomført mars-juni 2017