I alt fikk 10 skoler besøk i år.

Musikkteatret er beregnet for elever 1.-3. trinn, og man prøver å besøke de fleste skolene men på forskjellige år.

Det settes fokus på skilt, trafikklys, refleksbruk, busskultur og utfordringer som må takles av en liten, myk trafikkant!

Sanger understreker tematikken i forestillingen.

Trafikksikkerhetskomiteen deler ut refleksbånd til alle elevene på disse skolene.