NAFs president sto for overrekkelsen, og ga et omfattende bilde hva Kjell hadde utført i NAF gjennom mange år.

Presidenten la vekt på hans glødende engasjement for tillitsmannsvirket, organisasjonsbyggingen og hans ledelse av ulike utvalg. Hans rolle som NAFs ordfører og ledelse av NAFs landsmøter gjennom 6 år, opplevdes som svært profesjonell, munter og tillitsskapende. Gjennom sin måte å lede landsmøtet på, fikk han en lang rekke "tause" landsmøtedeltakere til å ta del i debattene.

I NAF sammenheng ble Kjell Arntzen historisk ved denne utnevnelsen. Han er det første æresmedlemmet som ikke tidligere har vært president i organisasjonen. Til orientering har NAF med sine 500 000 medlemmer kun 4 æresmedlemmer.