Karl Melum har vært aktiv i NAF siden 1989.

Han ble tildelt Honnørplaketten i 2000 for sin innsats til da.

Lokalt har han hatt flere tillitsverv i avdelingstyret og valgkomiteen i perioden 1989-2009. Satt som styreleder fra1992-1996.

Sentralt har han hatt verv i Hovedstyret fra 1994-2002, i tillegg var han medlem i sentral valgkomité fra 2002-2006.

Karl Melum blir idag også hyppig brukt som møteleder på avdelingens årsmøter.