Trafikksikkerhetskomiteen gjennomfører aksjoner som : enøydaksjon, mekkekurs for kvinner, refleksaksjoner, blinklysaksjoner osv.

Komiteen består av:

Rune Nilsen,

Wenche Lindseth,

Ruth Karin Sandstad,

Odd Morten Langjord,

Geir A. Tobiassen.

Brynhild Græsli,

Monika Haarsaker,

Tommy Strandheim,

Steinar Svaleng.