Trafikksikkerhetskomiteen gjennomfører aksjoner som : enøydaksjon, mekkekurs for kvinner, refleksaksjoner, blinklysaksjoner osv.

Komiteen består av:

Monika Haarsaker,

Ole K. Tingvoll,

Wenche Lindseth,

Ruth Karin Sandstad,

Odd Morten Langjord,

Geir A. Tobiassen,

Steinar Svaleng,

Tonje Isachsen,

Ole Tingvoll,

Morten Indergaard,

Lena C.H. Aune,

Ove Egil Uthus.