Trafikksikkerhetskomiteen gjennomfører aksjoner som : enøydaksjon, mekkekurs for kvinner, refleksaksjoner, blinklysaksjoner osv.

Komiteen består av:

Tor Ole Bjørkum,

Kristin Gaustad,

Odd Morten Langjord,

Ruth Karin Sandstad,

Wenche Lindseth,

Rune Nilsen,

Geir A. Tobiassen.