Hvert år har NAF traddisjon om å reise ut til skoler og noen barnehager, det går på rundgang hvilke skoler får besøk. I år vil vi arrangere refleksaksjonen ved Jarfjord oppvekstsenter og Bøkfjord skole.