•  NAF avdeling Sør-Varanger har pr 1. juni 2018 576 medlemmer.
  • - Avdeling stiller med 1 representant i  Sør-Varanger kommunes trafikksikkerhetsutvalg.
  • 2018 er avdeligens trafikksikkerhets år.