NAF-medlemmer kan påvirke NAFs arbeide lokalt ved å engasjere seg som tillitsvalgt. Ønsker du å være aktivt NAF-medlem - ta kontakt med lokalavdelingen din. 

I avdelingen finner du også: NAF MC Jæren og NAF veteran.