NAF-medlemmer kan påvirke NAFs arbeide lokalt ved å engasjere seg som tillitsvalgt.

I avdelingen finner du også: NAF MC Jæren og NAF veteran.