Årsmøte 2021 - NAF avd. Stavanger og Omegn

ENDRINGER som følge av Covid-19 situasjonen og FHIs anbefalinger for gjennomføring av arrangement.

Regjeringen anbefaler at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Tolkningsgruppen for kommunene på Nord-Jæren støtter praksis med hovedregel om en antallsbegrensing på maksimalt 10 personer i arrangement.

På bakgrunn av dette har NAF avd. Stavanger og Omegn bestemt at Årsmøte skal avholdes digitalt på Microsoft Teams 23. mars kl. 18:00.

Det kreves skriftlig påmelding til årsmøtet, mellom 9. og 17.mars. Påmeldingen må inneholde navn, medlemsnummer, telefon nummer og epost adresse, og sendes til elisabeth.skuland@naf.no.

Lenke til møtet, med nødvendige instruksjoner, vil bli sendt til de som har meldt seg på, etter at påmeldingsfristen er ute.

Fristen for innsending av saker til årsmøtet var 2. mars

Årsberetningen for 2020 kan lastes ned her fra 17. mars, eller hentes ved lokalavdelingens kontor på NAF-senteret.