I skjemaet kan du registrere sted og GPS-posisjon der det ikke er DAB-dekning. GPS-posisjon er ikke obligatorisk, men gjør det lettere for oss å lage en presis oversikt over hvor det mangler DAB-dekning. Klikk her