NAF avd. Stavanger og Omegn har kjøpt inn markeringsvester som vi ønsker å dele ut blant NAF medlemmer. Gi markeringsvester til ditt idrettslag eller skoleklasse til bruk i gymtimene. 

Du som er NAF-medlem kan melde på hvem du ønsker fra ditt distrikt. 

Send inn hvem du ønsker å melde på og antall vester (størrelse senior og/eller junior). Sendes til stavangerogomegn@naf.no innen lørdag 19 oktober. 

Med vennlig hilsen

NAF avd. Stavanger og Omegn

NAF avd. Egersund og Omegn