Dette tilbudet blir sendt direkte til skolene. Ta gjerne direkte kontakt dersom du ønsker å booke tid for akkurat din klasse. 1. klassinger sammen med søsken og foreldre/foresatte er hjertelig velkommen. Demonstrasjonen tar ca 20. min. Du kan velge mellom følgende dager i uke 45 og 46; tirsdag eller onsdag. I tidsrommet 17.30-19.30.

 

Powerpointpresentasjon til bruk i klasseundervisning, FAU møter, foreldremøter:klikk her. 

Invitasjoner sendes skolen pr e-post september 2017; se her.