Følg med på Jærradioen. Du kan vinne flotte refleksartikler. 

Vi markerer den nasjonale refleksdagen torsdag 15.oktober ved Iglemyr Barnehage i Sandnes.(kl. 07:15-08:30)