Hvert år ruller det stadig flere russebiler. Disse bilene er ofte av ulik kvalitet.
NAF avd. Stavanger og Omegn tilbyr russen sikkerhetssjekk av bilen. Gjør det før du kjøper bilen!

Som et forebyggende tiltak, vil vi i NAF spesielt sette fokus på å hindre at flere blir skadet i trafikken. Derfor bestreber vi oss på å hjelpen RUSSEN, slik at det ikke kommer trafikkfarlige kjøretøy ut på veien. Ved å la NAF foreta en inspeksjon (kostnadsfritt) av russebilen, som enten er kjøpt eller som vurderes kjøpt, kan vi avdekke hvilke kjøretøyer som ikke bør ferdes på offentlig vei.

For hver bil som blir kontrollert, vil det bli utstedet et dokument som beskriver bilens tilstand. Testen tar ca 30-40 min. Du kan bestille testen direkte hos NAF-senteret (v/Kvadrat) tlf 51 70 94 00 (tast 3).

Husk russekort!