Ta direkte kontakt med klubbene dersom du ønsker mer informasjon:

NAF MC Jæren, 4368 Varhaug tlf 975 25 438 kjell.nese@getmail.mo

NAF MC Stavanger,4316 Sandnes tlf 934 26 680 styret@nafmc.org