1. NAF Veteran har som formål å skape et annerledes tilbud til veteranmedlemmer i NAF avd. Stavanger og Omegn.


2. For å bli veteranmedlem må en ha fylt 50 år, og ha vært sammenhengende medlem i minimum 25 år.


3. NAF Veteran skal skape et godt miljø og arrangere forskjellige sosiale aktiviteter for NAF avd. Stavanger og Omegn sine veteraner.


4. Foruten Årsmøte har vi minst to medlemsmøter i året. Disse møtene holdes ute hos bedrifter, anlegg, museer o.a. hvor vi får en omvisning og informasjon. På alle møter har vi en enkel servering.


5. En dag i året har vi en dagstur forskjellige steder i Rogaland. Dyktige guider tar oss med til kjente og ukjente områder.


6. En årlig langtur på 8-10 dager tar oss rundt i hele verden. Vi har vært «over alt» fra Kina til Cuba og USA og mange steder i Europa og selvfølgelig Norden. Turene kan gå med buss, fly og med båt på elvecruise.


7. Året avsluttes med Julegrøt på NAF huset.


8. Informasjon om våre aktiviteter sendes på e-post evt. brevpost for de som ikke har e-post.


9. Hvis du tilfredsstiller kriteriene for å bli medlem, send en e-post til: svein.johnsen@lyse.net med: fullt navn, postadresse, e-post, telefon og fødselsdato (denne kan det være behov for ved utenlandstur)


10. Medlemskontingenten er en engangsavgift på kr. 50.- innbetales til konto 3201.54.13467 ved påmelding.