NAF avd Stavanger og Omegn avholder sitt årsmøte i mars hvert år. Alle våre medlemmer er velkommen (se ditt medlemskort gjelder for medlemmer i avdeling 61).

Etter ordinært årsmøte avholdt 7.mars består styret i NAF avd. Stavanger og Omegn av følgende:

Vil komme på plass etter avholdt årsmøte 7.mars.

 

Etter ekstraordinært årsmøte avholdt 30.november består styret av følgende:

Styreleder: Trond-Erik Farestveit, tlf 928 01 332

Nestleder: Elisabeth Romsøe, tlf 900 73 769

Styremedlem: Kenneth Stava, tlf 916 11 970, kenneth.stava@hotmail.com

Styremedlem: Camilla Klippenberg

Styremedlem: Rino Haugen

1. varamedlem: Elna Sissel Johnsen

2. varamedlem: