NAF avd Stavanger og Omegn avholder sitt årsmøte i mars hvert år. Alle våre medlemmer er velkommen (se ditt medlemskort gjelder for medlemmer i avdeling 61).

Etter ordinært årsmøte avholdt 14.mars består styret i NAF avd. Stavanger og Omegn av følgende:

Styreleder: Trond-Erik Farestveit, tlf 928 01 332, trfarestveit@hotmail.com

Nestleder: Kenneth Stava, tlf 916 11 970, kenneth.stava@hotmail.com

Styremedlem: Rino Haugen, tlf 901 54 249, rinohaugen5@gmail.com

Styremedlem: Elisabeth Hegle, elisabeth.hegle@lyse.net

Styremedlem: Odd Helge Time, tlf 906 11 113

1. varamedlem: Jacob Holst Lid, holst@invest.no

2. varamedlem: Anne Synnøve Gustavson