NAF avd Stavanger og Omegn avholder sitt årsmøte i mars hvert år. Alle våre medlemmer er velkommen (se ditt medlemskort gjelder for medlemmer i avdeling 61).

Etter ordinært årsmøte avholdt 13.mars består styret i NAF avd. Stavanger og Omegn av følgende:

Styreleder: Anne Synnøve Gustavson

Nestleder: Rino Haugen

Styremedlem: Kenneth Stava

Styremedlem: Elisabeth Hegle, elisabeth.hegle@lyse.net

Styremedlem: Odd Helge Time, tlf 906 11 113

1. varamedlem: Kjetil Øygard Eidevik

2. varamedlem: Per Harstad