Styrets sammensetning etter årsmøte 2020

Styreleder: Anne Synnøve Gustavson  Email: angu@lyse.net  Mob: 907 70 490

Nestleder: Elisabeth Hegle Email: elisabeth.hegle@lyse.net 

Styremedlem: Kenneth Stava Email: kenneth.stava@hotmail.com

Styremedlem: Odd Helge Time Email: ohtime2@gmail.com  Mob.: 906 11 113

Styremedlem: Kjetil Øygard Eidevik Email: kjetil.eidevik@gmail.com

Styremedlem: Per Harstad Email: per.harstad@lyse.net

1. varamedlem: Asbjørn Vetaaas-Høie Email: asbjorn@vetaas-hoie.com

2. varamedlem: Jan Andreassen Email: Email: privat@temana.no