NAFs tips til skoleelevene:

Bruk gjerne denne informasjonen i forbindelse med FAU møter, foreldremøter/informasjonsmøter og til undervisningstimene. Dette er informasjon som en kan gjenta flere ganger. Hvis du skal gå til skolen

Gå rolig på gangvei eller fortau. Bruk venstre side av veien om du må gå i kjørebanen, da ser du møtende biler best. Bruk refleks!

Hvis du sykler til skolen

Bruk helst sykkelbane eller fortau. Husk å sjekke at det er klart i kjørebanen før du sykler ned fra fortauet. Når du beveger deg ut i kjørebanen er du å regne som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene som gjelder for kjørende. Bruk hjelm, lys og refleksvest!

Hvis du tar skolebuss til skolen

Vent rolig på bussholdeplassen til bussen har stoppet. Sitt riktig i setet når bussen er i fast. Bruk sikkerhetssele om dette er montert i bussen. Dersom sjåføren må bråbremse og du sitter feil i stolen, kan du bli alvorlig skadet. Vent med å krysse veien til bussen har kjørt. Se deg til begge sider før du går over veien.

Hvis du blir kjørt til skolen

Bruk bilbelte. Alle i bilen skal ha belte. Barn under 150cm skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. De mellom 135cm og 150 cm kan benytte bilens ordinære bilbelte dersom godkjent sikringsutstyr ikke finnes i bilen. Ikke løp fra bilen når du er sluppet av ved skolen.

NAFs tips til de foresatte:

Beregn god tid

Beregn god tid når du følger barn til skolen entent de går, sykler eller kjører buss eller bil.

Fartsgrenser ved skolene

Ved alle skoler er det lave fartsgrenser, disse er ikke lave for å irriterer bilførere, men for å øk sikkerheten for barna. Vis respekt for fartsgrensene!

Lyskryss ved skolene

Vær spesielt oppmerksom på lyskryss og utvis aåktsomhet nr du nærmer deg lyskryss.

Sikring av barna

Selv på kort skolevei skal alle i bilen være sikret. Det er sjåførenes ansvar at alle passasjerer er sikret påforsvarlig måte. Barn som er lavere enn 150 cm skal ikke sitte i forsetet med kollisjonspute hvis kollisjonspute ikke er frakoblet. Kollisjonsputen er konstruerer for å beskytte en voksen person, og kan skade barn.

Oppmerksomhet

Vær svært oppmerksom når du setter av barnet ved skolen. I en hektisk halvtime myldrer det av andre barn. Stopp gjerne et stykke unne skolen, unngå å kjøre inn i skolegården. Bruk på/avstigningslomme der slike finnes.

Videre ferdsel

Når du har satt av eget barn utenfor skolen, vis respekt for andre barns skolevei ved å følge hastighetsbegrensningene.