Her er årets trafikksikkerhetspresentasjon fra NAF avd Stavanger og Omegn. Fokuset for høsten er "synlighet i mørket". 

Vi ønsker at flest mulig bruker denne i skolesammenheng for å få et innblikk i hvor viktig det er å bruke refleks og ha lys på sykkelen. 

NAF avd. Stavanger og Omegn trafikksikkerhet 2019 - høsten