REFLEKSDEMONSTRASJONER FOR 1.KLASSINGER  -BLI MED I TREKNINGEN AV TEATERFORESTILLING TIL SKOLEN!

Vi gjennomfører refleksdemonstrasjon for elever. Tilbakemeldingene har vært positive. Både barn og voksne har lært mye med å ta seg tid til å delta på vårt årlige arrangement.

På vinteren er det viktig å bli sett i trafikken, spesielt for de myke trafikantene.  

vedr NAF trafikksikkerhet 2017. Denne kan brukes av barneskoler, ungdomsskoler, barnehager, FAU, foreldremøte osv. Det tar ikke mange minuttene. Bruk den i timene sammen med elevene 2-3 ganger i uken.  Legg link på deres hjemmeside og la foreldre/foresatte også ta del i dette hjemme med sine barn.

 Informasjonskriv blir sendt til skolene pr september 2017: invitasjon