REFLEKSDEMONSTRASJONER FOR 1.KLASSINGER  -BLI MED I TREKNINGEN AV TEATERFORESTILLING TIL SKOLEN!

Vi gjennomfører refleksdemonstrasjon for elever. Tilbakemeldingene er positive. Både barn og voksne har lært mye med å ta seg tid til å delta på vårt årlige arrangement.

Det er viktig å bli sett i trafikken, spesielt for de myke trafikantene.  

 

 Informasjonskriv ble sendt til skolene pr september 2018.

Vi har sendt invitasjon til skoler i Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Stavanger, Sola og Randaberg. Skolesjefene i disse kommunene har også fått informasjonsskrivet vi sender ut til skolene. 

Har du lyst til å bli med som frivillig eller starte opp med refleksdemonstrajoner i din kommune. Ta kontakt med oss. 

stavangerogomegn@naf.no

(Alle som deltar på refleksdemonstrajon er med i trekning av forestillingen "Ville veier og vrange skilt" med Laffen og Kikka. Forestillingen blir satt opp på vinner skolene. )