Kjører naboen litt for fort? Er du engstelig for barna dine når de er ute og leker i området der du bor?  

Nå gir NAF avd. Stavanger og Omegn ut gratis skilt som oppfordrer bilistene til å vise hensyn til barna som leker i området, og minne om at det er viktig å ta det med ro for å forhindre ulykker.

– Veien er en farlig lekeplass for barna, og det er viktig å huske at barn ikke oppfatter og vurderer farer på samme måte som voksne, dette må bilistene ha i bakhodet når de kjører. Barn har ikke de samme forutsetninger som voksne i trafikken, de er lavere og har dårligere oversikt, og har enda ikke utviklet evnen til å vurdere avstand. Når man ikke kan vurdere avstand, kan man heller ikke vurdere hastighet – faktisk ikke en gang vite hvilken vei en bil eller sykkel kjører. I tillegg mangler barn kunnskap om trafikkregler og erfaring i trafikken, og på bakgrunn av dette er det de voksne som må ta ansvar for barnas sikkerhet i trafikken.

– Utdelingen av «Vis hensyn, barn leker!» skiltene er et trafikksikkerhetstiltak for å synliggjøre barna i trafikken, og utgjør et av flere viktige trafikksikkerhetstiltak NAF avd. Stavanger og Omegn tilbyr.

De som ønsker skilt kan ta kontakt med NAF avd. Stavanger og Omegn på stavangerogomegn@lokal.naf.no Skiltene er forbeholdt Stavanger og Omegn regionen.

Vi deler ut skilt så langt lageret rekker, førstemann til møllen prinsippet gjelder. Skiltene er produsert for oppsett i privat vei, i nærheten av barnehager, private vel- og borettslag. Skiltet må ikke settes opp ved offentlig vei eller i nærheten av offentlig vei slik at det kan skape trafikkfarlige situasjoner. Skiltet hentes på NAF senteret i Stokkamyrveien 10 i Sandnes. Mottaker må selv henge opp skiltet (skruer og oppheng følger med).