Ved årsskiftet 2020/2021 hadde avdelingen 4797 medlemmer.

Vi prøver hele tiden å få til en så informativ side som mulig. Er det noe du savner eller har andre innspill, så ta kontakt med sekretæren eller send en e-post.