Aktiviteter

Årsmøte 2018

Årsmøte holdes onsdag 14. mars kl. 18.00.

Påskeaksjon

Fredag 23. mars kl. 14.00 - 17.00 blir vi å finne på Circle K Sannan, Steinkjer