Saker som ønskes å bli tatt opp må være oss i hende innen 3. juni. 

Det er svært viktig at de som ønsker å delta på møtet melder seg på innen 3. juni. Dette for at vi skal vi få tatt de nødvendige forholdsregler i forbindelse med smittevernet.

VELKOMMEN.