Til behandling er vanlige årsmøtesaker.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen.

Enkel bevertning.