Møtet vil bli avholdt torsdag 18. mars kl .18.00.

Påmelding innen 12. mars på e-post