Dette er et arrangement som foregår på mange av landets øvingsbaner på samme tid.

Vårt arrangement ble besøkt av et 70-talls personer. Rundt halvparten av dem fikk utfolde seg ute på banen. Stort engasjement og gode øvelser.

Det var gledelig å se at flere av de besøkende var betydelig yngre enn det som har vært tidligere.

Steinkjer Røde Kors stilte med egen stand, og responsen de fikk på sin info var udelt svært positiv.

NAF Veihjelp ved Nord-Trøndelag Bilhjelp var også til stede med en av sine bergingsbiler. Dessverre var ikke den største bilen deres med, så blindsonedemoen ble ikke så god som vi hadde ønsket.

For de yngste var det kjøpt inn trå-traktorer.

Alt i alt et fint arrangement med et relativt godt besøk tross i andre arrangementer rundt om i distriktet.