Dette skjedde i Høvel´n på Dampsaga i Steinkjer.

Medlemmene var invitert med ledsagere. Det ble servert kaffe og kaker, samt at det ble delt ut Hedersbevis og rose.

16 medlemmer møtte.