Foruten det faste programmet for årsmøtet hadde vi en sekvens med en liten oppmerksomhet til medlemmer med mer enn 50 års medlemskap.

De ble tildelt hedersbevis og roser. 27 medlemmer var innbudt, men bare 5 hadde anledning til å komme.

På bilde ser vi sittende f. v. Hans Gunnar Kvernland (tidligere predident i forbundet) og Jan Erik Løkke.

Bak f.v. Jarle Kjelbu, Arvid Christian Musum og Johannes Hildrum.

Etter møtet var det en enkel bevertning.