Dette er et populært tiltak, og i høst var det i underkant av 90 medlemmer som benyttet seg av tilbudet.