Til tross for feil i annonse ble alle medlemmene som ønsket hjelp til hjulskift også denne høst hjulpet.

Med god bistand fra senteret og NAF MC Innherred fikk vi gjennomført omleggingen uten nevneverdige problemer.

Litt skremmende er det å se at noen kjører rundt med veldig slitte og gamle dekk, men de ble anbefalt å kjøpe nye.