Han ble svært godt mottatt av barna ved barnehagen. De viste ham rumdt på lekeplassen sin og måtte også prøve noen av apparatene.

NAFFEN delte ut regntrekk for ransel med bred refleks til alle barna.

Smittevernreglene ble også ivaretatt ved at både NAFFEN og medhjelperen desinfiserte hendene før og etter besøket.