Som et ledd i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks HMS-arbeid har bedriften tatt i bruk NAF Øvingsbanen. Dette for at ansatte skal få bedre kunnskap om kjøring på vinterføre.

Selv om dette var en erfaren gjeng som har kjørt bil i mange år, var det tips og lærdom å hente.

Alle var svært positive til tiltaket.