I samarbeid med Cirkel K Sannan, Steinkjer gjennomførte vi påskeaksjon fra kl. 14.00 til 17.00.

Bilistene som var innom stasjonen fikk etterfylt spylervæske og fikk i tillegg gode tips om lasting av feriebilen til påske.

Refleksvester ble delt ut til barna, samt at det ble delt ut brosjyre om NAF sin app Bilen min.

Bra trykk det meste av tiden og folk var veldig fornøyde.