I vår hadde vi bistand av foresatte for Egge J 15 fotball til å gjennomføre aksjonen.

Rundt 100 medlemmer benyttet seg av tilbudet.