Tilbudet er gratis for medlemmer.

Den er oppdatert med kart over hele Vest-Europa.

Ta kontakt med sekretæren for å avtale leie.