Funksjon

Navn

Bosted

Telefon

Leder

Dag L. Røyseng

Sparbu

934 66 349

Styremedlem

Bjørnar Brørs

Steinkjer

473 96 032

 

Brit Bjerkem Oksås

Henning

917 37 473

 

Hans Erik Moe

Steinkjer

920 32 775

Sekretær

Stig-Are Utnes

Steinkjer

959 25 370

Varamedlem

Jan Grande

Steinkjer

406 90 383

 

Mette Kne

 

488 97 718

       

E-post til avdelingen sendes SteinkjerogOmegn@naf.no