Funksjon Navn Bosted Telefon
Leder Dag L. Røyseng Sparbu 934 66 349
Nestleder Hans Erik Moe Steinkjer 920 32 775
Sekretær Stig-Are Utnes Steinkjer 959 25 370
Styremedlem Brit Bjerkem Oksås Henning 917 37 473
Styremedlem Bjørnar Brørs Steinkjer 473 96 032
Styremedlem Vigdis Mygland Steinkjer 992 39 233
Varamedlem Daniel Stavrum Inderøy 940 55 731

 

E-post til avdelingen sendes SteinkjerogOmegn@naf.no