Funksjon Navn Bosted Telefon
Leder Dag L. Røyseng Sparbu 934 66 349
Nestleder Bjørnar Brørs Steinkjer 473 96 032
Sekretær Stig-Are Utnes Steinkjer 959 25 370
Styremedlem Brit Bjerkem Oksås Henning 917 37 473
Styremedlem Vigdis Mygland Steinkjer 992 39 233
       
Varamedlem Ann Louise Røyseng Sparbu 951 04 092

 

E-post til avdelingen sendes SteinkjerogOmegn@lokal.naf.no