Jan Grande  janolegrande@gmail.com 406 90 383 
Vigdis Mygland    
Daniel Stavrum