Lokalavdeling Tønsberg og omegn er en av 67 lokalavdelinger i Norges Automobil-Forbund. NAF-medlemmer kan påvirke NAFs arbeide lokalt ved å engasjere seg som tillitsvalgt.

I vår avdeling er det for tiden ca. 8000 medlemmer og vi vokser stadig. Avdelingene arrangerer mange aktiviteter for å bistå medlemmene og for å øke trafikksikkerheten.

Det er vårt ønske gjennom disse sidene å gi bedre innsikt i de aktiviteter som avdelingen gjennomfører.

For å komme i kontakt med NAF-senteret ring 23 21 31 00.