Aktiviteter

Nasjonal refleksdag

Vi fokuserer på bruk av refleks og deler også ut reflekser! Dette er et samarbeid med Trygg trafikk.

Utgåtte aktiviteter

Dyrskun Seljord 2018

Åpen dag på NAF øvingsbane

På NAFs «Åpen dag» kan du bli kjent med egen bil, få tips om hvordan du skal reagere i farlige situasjoner, og hvordan du kan unngå farene. Også 16-åringer k...

Styremøte

Styremøte med sommeravslutning