Aktiviteter

Styremøte

Åpen dag på NAF øvingsbane

På NAFs «Åpen dag» kan du bli kjent med egen bil, få tips om hvordan du skal reagere i farlige situasjoner, og hvordan du kan unngå farene. Også 16-åringer k...

Dyrskun Seljord 2018

Nasjonal refleksdag

Vi fokuserer på bruk av refleks og deler også ut reflekser! Dette er et samarbeid med Trygg trafikk.

Utgåtte aktiviteter

Styremøte med sommeravslutning