Årsmøte NAF Tønsberg Og Omegn ble i år gjennomført som et telefonmøte!
Det var 9 personer som deltok!

 

Årsberetning 2020 signert

Årsberetning sportskomiteen

Årsberetning NAF senteret i Tønsberg

Årsberetning NAF - MC

Regnskap 2020 , signert

Revisors beretning 2020

Forslag til budsjett 2021

Sak 2 Styrets forslag

Valgkomiteens innstilling

Protokoll Årsmøte mars 2021