Vi vil stille med de elektriske bilene for barna
og de voksne kan få prøve promillebrillene!